Informacija klientams

Vykdydami Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymo ir Lietuvos banko valdybos 2018-06-12 d. nutarimą Nr. 03-91 informuojame:

  1. UADBB „SST Brokeris“ (toliau – SST Brokeris), juridinio asmens kodas 304171699, buveinės ir veiklos adresas Europos pr. 83, LT-46333 Kaunas yra gavusi licenciją draudimo brokerių bendrovės veiklai Nr. 154. 2. SST Brokeris įregistruota juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybinė įmonė Registrų centras. Ši informacija skelbiama V.Į. „Registrų centras“ interneto svetainėje www.registrucentras.lt. 3. Draudimo brokerių įmonių sąrašas ir informacija apie draudimo brokerius skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt. SST Brokeris nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi kitų įmonių akcijų ar kitokių kapitalo dalių. Jokios draudimo įmonės nei tiesiogiai nei netiesiogiai neturi SST Brokeris akcijų ar kitokių kapitalo dalių. Skundai dėl draudimo brokerio veiklos ir profesinės etikos pažeidimų neteismine tvarka nagrinėjami Draudimo brokerių rūmuose (daugiau informacijos www.dbr.lt).  4. Atitinkantis LR Draudimo įstatymo 207 str. 1 d. nustatytus reikalavimus vartotojas ginčo iš draudimo sutartinių santykių atveju turi teisę kreiptis į DPK, jei prieš tai raštu kreipėsi į draudiką (daugiau informacijos www.lb.lt).  Apie iš esmės pasikeitusias draudimo sutartyje numatytas aplinkybes, dėl kurių padidėja arba gali padidėti draudimo rizika, draudėjas nedelsiant privalo pranešti draudikui, kuris tokiu atveju turi teisę pakeisti draudimo sąlygas. Nepranešus draudikui, jis turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Draudėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo pareigas, draudikas atitinkamais atvejais gali mažinti draudimo išmokos dydį arba vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Sudaromoms draudimo sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 5. Komisinis atlygis įskaičiuotas į draudimo įmoką.